Алекса Шантић

На посао

Хајд'мо, хајд'мо, браћо мила,
Будимо се из мртвила,
Из л'јености, пакла тог!
Братску руку руци дајмо,
На посао похитајмо,
Благослов ће дат' нам Бог.

Да нам дани разведре се,
Да са себе терет стресе
Тешких јада мили дом:
Треба мука - презримо и'!
Пред очима нек' нам стоји:
Служит' треба роду свом!

Нек' нас свуда трње срета
Нек' нам светом циљу смета,
Не маримо за то ми:
Иза трња цв'јеће ниче,
Побједом се лави диче,
Иза борба крвави'.

Зато напр'јед! - јер друкчије
Добра нема, среће није,
Оставиће вјечно нас;
На посао, Србадијо,
Ако ти је свет и мио
Домовине драге спас!...

У Дубровнику, на Бадњи-дан 1889.
owehujuje obucar k o r72 r73 r0 r1 r2