Sign Up | Log In

Ратна морнарица

Ратна морнарица је, грана оружаних снага неке земље намењена ратовању на мору, рекама и језерима. Структура, организација, јачина, улога и задатак ратне морнарице овисе о војној доктрини, господарским и техничким могућностима, географском положају, поморским интересима и снагама које угрожавају те интересе, о значају обале, међународном и војном стању.

Своју основну улогу ратна морнарица постиже сталним надзором мора и приобаља, те праћењем кретања страних ратних бродова, а у случају рата и обраном властитог поморског промета, властите обале и острва те нападом на противничку обалу, стратешким нападом на циљеве на копну и потпором копненој војсци која се бори на обали и острвима.

Ратне морнарице се деле на оне способне за вођење рата на отвореном мору (велике ратне морнарице) те на оне способне за вођење рата у уском мору (обалне ратне морнарице). Савремена ратна морнарица обично се састоји од флоте, обалне обране, морнаричког ваздухопловства, морнаричке пешадије, речне (језерске) ратне флотиле и морнаричких установа на копну.

Официрски чинови ратне морнарице су:

— поручник корвете
— поручник фрегате
— поручник бојног брода
— капетан корвете
— капетан фрегате
— капетан бојног брода

Флоту у ширем смислу чине сви → ратни бродови и друга пловила у саставу ратне морнарице (→ флота). У ужем смислу, у великим ратним морнарицама флоту чине њихови већи организацијски делови према оперативно-стратешким задацима или према подручју деловања (нпр. Балтичка флота ратне морнарице Русије), а у обалним ратним морнарицама флоту чине лаке борбене ударне снаге. У великим ратним морнарицама од 17. века језгро флоте чинили су линијски бродови, од краја 19. века бојни бродови, а од другог светског рата то су носачи авиона, те подморнице на нуклеарни погон наоружане балистичким ракетама.

У обалним ратним морнарицама флота се састоји од мањих и брзих ратних бродова специјализираних према гл. наоружању и намјени (патролни бродови, ракетни чамци, торпедни чамци, ракетне топовњаче, минополагачи и др.). Флоте обалних ратних морнарица ослањају се на обалну обрану, која укључује постројбе копнене војске, зракопловства и логистике размјештене на копну. Обална обрана скуп је снага, средстава и мјера за обрану територијалног и унутрашњега мора, те ужега подручја уз обалу од напада с мора. Чине ју → обално топништво, морнаричко пјешаштво, обалне поморске снаге, обална служба проматрања, поморско-диверзантске постројбе и снаге копнене војске додијељене за обрану отока и важних упоришта на обали. У неким ратним морнарицама у обалну обрану улазе и постројбе морнаричкога зракопловства. Обално топништво и ракетно оружје представљају основу борбене моћи, а морнаричко пјешаштво главнину маневарских снага обалне обране. Морнаричко зракопловство чине зракопловне постројбе у саставу ратне морнарице или, код мањих ратних морнарица које немају својега зракопловства, специјални дијелови ратнога зракопловства обучавани и одређени за потпору ратној морнарици (→ зракопловство). Дијели се на флотно морнаричко зракопловство, укрцано на ратним бродовима, и обално морнаричко зракопловство, смјештено на копненим аеродромима. Обухваћа ловачке, бомбардерске, извиђачке и протуподморничке зракоплове и хидроплане, хеликоптере за протуподморничку борбу, минирање и разминирање, потпору десантним снагама и њихово искрцавање, те беспилотне летјелице. Морнаричко пјешаштво увјежбано је и опремљено за искрцавање на обалу, свладавање запрјека приликом искрцавања, те вођење борбе на копну (→ десант). У његов састав улазе топништво, инжењерија, оклопништво, протузрачна обрана и др. За пријевоз морем рабе се десантни бродови и десантни чамци, а за зрачни пријевоз хеликоптери. Ако није организирано у посебну грану (нпр. амер. маринци), редовито је у саставу ратне морнарице. Ријечна ратна флотила дио је ратне морнарице намијењен за осигурање пловних путова (ријека, канала и језера), пријевоз постројба, ратног и др. материјала копнене војске те проведбу тактичких десаната. Морнаричке установе у саставу ратне морнарице намијењене су логистичкој потпори, увјежбавању и школовању те др. потпорама. То су складишта, ремонтни заводи, бродоградилишта, школе, болнице и знанств. институти за усавршавање флоте, оружја и материјала.
11 10 9 8 6 5 4 3

NOTE: Many features on the Young Web site require Javascript and cookies. You can enable both via your browser's preference settings.

©2013 Young - Privacy Policy - Terms of Service..