Sign Up | Log In

Израда стратегије против криминала

САРАЈЕВО - Савјет министара БиХ донио је јуче одлуку о формирању радне групе за израду приједлога стратегије БиХ за борбу против организованог криминала, чиме ће бити испуњен један од услова из “Мапе пута“ за либерализацију визног режима. РОд укупно одобрених 9.998.636 КМ за опоравак и развој Сребренице из резервних средстава буyета институција БиХ обављен је пренос 3.599.000 КМ, наводи се у информацији Комисије за контролу процеса јавних набавки и утро шка фи нан сиј ских средстава коју је јуче усвојио Савјет министара БиХ. Савјет министара БиХ није се јуче изјашњавао о предложеним измјенама Закона о химни јер су министри дали нове сугестије и приједлоге за побољшање понуђе ног тек ста но ве хи мне БиХ.

Влада Српске помаже пензионере и социјално угрожене грађане

Пензионери са најнижом пензијом (160 КМ) право на субвенцију за струју могу да остваре ако доставе копију посљедњег рачуна за струју пословницама Фонда пензијско-инвалидског осигурања РС

БАЊА ЛУКА - Влада Српске обезбиједила је у овој години 6,85 милиона марака за субвенције за струју за социјал но угро же не гра ђа не и пензионере са најмањом пензијом, потврђено је на јучерашњој сједници Владе РС. Пензионери са најнижом пензијом (160 марака) право на субвенцију могу да остваре ако доставе копију посљедњег рачуна за струју пословницама Фонда ПИО. Социјално угрожени грађани посљедњи рачун тре ба да дос та ве ло кал ним центрима за социјални рад. Осим пензионера са најнижом пензијом, право на субвенционисање трошкова струје имају корисници сталне новчане помоћи, додатка за туђу његу и помоћ, материнског и дјечијег додатка.

КОТОР ВАРОШ

Општини Котор Варош одобрено је 500.000 марака помоћи ради превазилажења проблема насталих у функционисању општине усљед блокаде рачуна. У Влади РС кажу да је рачун ове општине блокиран у НЛБ Развојној банци након што је власник компаније “Момић“ Симо Момић активирао бјанко мјеницу од 250.000 КМ, коју је претходни начелник општине издао као гаранцију за измирење обавеза на основу уговора из августа прошле године, без претходне сагласности Министарства финансија РС. Претходна которварошка власт оставила је дуг од 3.000.000 КМ.
9 8 7 6 4 3 2 1
NOTE: Many features on the Young Web site require Javascript and cookies. You can enable both via your browser's preference settings.

©2013 Young - Privacy Policy - Terms of Service..