Sign Up | Log In

Арбанашка култура

Први помен народног језика Арбанаса потиче из 1285. год. — „lingua albanesescha" арбанашких досељеника у околини Дубровника. Понекад се арбанашки језик и доцније помиње. Прву лексичку грађу дао је Ritter Arnold von Harff с доње Рајне тек 1496. год. када је преко Драча ишао на хаџилук у Јерусалим. Арбанаси се као посебан народ врло касно јављају иа историјској позорници; политачка прошлост Албаније везана је у средњем веку углавном за освајачку политику страних држава; па и када су се као активан чинилац јавили арбанашки феудалци, они су овоју судбину везивали за византијску, српску, анжујску или млетачку политику и нису стигли да у сопственој држави изграде своју културу.
4 3 2 1
NOTE: Many features on the Young Web site require Javascript and cookies. You can enable both via your browser's preference settings.

©2013 Young - Privacy Policy - Terms of Service..