owehujuje obucar k o r376 r377 r0 r1 r2
Enkarnasion je istoga časa postala neko drugi.‭ ‬Šezdesetpetogodišnjakinja se pretvorila u elegantnu,‭ ‬vatrenu damu,‭ ‬koketnu i smelu.‭ ‬Otplesali su četiri ili pet‭ ‬seviljana,‭ ‬jednu za drugom.‭ ‬Naručio je još vina.‭ ‬Pojeli su porciju‭ ‬paelje i sipinog mesa,‭ ‬i njemu tada sinu,‭ ‬kao da ko zna otkad nije jeo,‭ ‬kako je hrana ukusna.‭ ‬Ponovo su plesali.‭ ‬Teskoba se povukla,‭ ‬jad iščileo.‭ ‬Sve je zaboravio i usredsredio se na jednu jedinu stvar‭ ‬-‭ ‬na draž‭ ‬seviljane‭ ‬-‭ ‬a onda opet uronio u to more plesa,‭ ‬svakim taktom sve bliži savršenom izrazu.‭ ‬Znao je u tom času da je pronašao ono što je bio izgubio‭ ‬-‭ ‬seviljski lek za jad‭ ‬– la‭ ‬fiestu‭ ‬-‭ ‬i sve je svoje probleme plesom isterao iz glave,‭ ‬ganjajući ih niz napeto telo,‭ ‬da bi ih na kraju istresao kroz stopala i ugazio,‭ ‬da ih nema.

Autorova‭ ‬NAPOMENA

Kad sam već bio negde na pola‭ ‬Slepog čoveka iz Sevilje,‭ ‬shvatio sam da dnevničke beleške koje sam nameravao da integrišem u priču‭ ‬-‭ ‬ne postoje.‭ ‬I tako su mi,‭ ‬u leto‭ ‬2001,‭ ‬tri meseca bila potrebna da napišem taj dnevnik koji će pokriti određena razdoblja života Fransiska Falkona koja sam želeo da iskoristim.‭ ‬Nisam,‭ ‬doduše,‭ ‬znao kako da ih uklopim u narativni tok,‭ ‬ali mi je to svakako pomoglo da razvijem i‭ ‬zaokružim jedan lik.‭ ‬Kad sam priveo kraju rad na knjizi,‭ ‬pretekao mi je materijal s kraja tangerske etape u životu Fransiska Falkona,‭ ‬i ti tekstovi,‭ ‬premda zanimljivi sa stanovišta karakterizacije,‭ ‬nisu našli mesta u ovoj priči.‭ ‬Možete ih pročitati na internetu,‭ ‬na adresi‭ ‬www.‭ ‬HarcourtBooks.‭ ‬com.

Scan i OCR:‭ ‬ BABAC